SURPAN.cz SURPANshop.cz facebook youtube instagram
Zavřít

Vallisneria asiatica var. biwaensis Torta

Czech

Zákruticha asijská Torta

English

Vallis Mini Twister

V kyselé vodě může uhnívat, má raději pH nad 7. Vallisneria asiatica se občas prodává i pod názvem Vallisneria americana, často narazíte na názvy Torta (nižší drobnější varianta do 30 cm), Corksrew (širší listy, 25 až 50 cm), nebo Tortissima (40 až 70 cm, výrazně spirálovitá).
Výška [cm]: 15 - 25 cm
Šířka [cm]: 3 - 8 cm
Náročnost pěstování: středně náročné
Požadavky na osvětlení: střední
Rychlost růstu: středně rychlá
Optimální teplota: běžná (22-28°C)
Požadavky na CO2: nízké
Emerzní pěstování: není možné
Jak množit: odnožemi
Typ rostliny: listová růžice
Umístění v akváriu: střední část akvária
Rozšíření: Asie
Vallisneria asiatica var. biwaensis Torta (zákruticha asijská)