SURPAN.cz SURPANshop.cz facebook youtube instagram
Zavřít

Staurogyne Porto Velho

Czech

Staurogynus Porto Velho

Při dobrých podmínkách a dostatku živin brzy pokryje přední část kompaktní koberec. I když jde o rostlinu, která vytvoří koberec, přímo jako kobercovku k přednímu sklu bych ji nepoužíval. Je spíš vhodná až za nízký koberec.
Výška [cm]: 4 - 12 cm
Šířka [cm]: 5 - 10 cm
Náročnost pěstování: středně náročné
Požadavky na osvětlení: vyšší
Rychlost růstu: středně rychlá
Optimální teplota: běžná (22-28°C)
Požadavky na CO2: střední, doporučil bych přidávat CO2
Emerzní pěstování: je možné
Jak množit: řízkováním
Typ rostliny: stonkovka (olistěná lodyha)
Umístění v akváriu: přední část akvária
Rozšíření: Jižní Amerika
Staurogyne porto velho
Staurogyne Porto Velho má na rozdíl od Staurogyne repens užší a delší listy.
Staurogyne porto velho - staurogynus sp