SURPAN.cz SURPANshop.cz facebook youtube instagram
Zavřít

Proserpinaca palustris

Czech

Trojluška bahenní

English

Mermaid weed

Velmi proměnlivá a docela náročná akvarijní rostlina. Okraje listů jsou pokryty jakoby bodci. Roste středně rychle, CO2 a dobré světlo bych určitě doporučil. Podle podmínek v akváriu, částečně i podle stáří rostliny, je rostlina velmi proměnlivá, a to jak tvarem listů, tak svou barvou, která může být od relativně světle zelené, až po rudě červenou. Červeného zbarvení se mi podařilo docílit při snížení množství dusičnanů na do 10 mg/l, zároveň jsem přidával železo jak do vody, tak i ke kořenům a vždy šlo o starší rostlinu se silným kořenovým systémem.. Mladé rostliny u mě nikdy neměly krásnou červenou barvu.
Výška [cm]: 20 - 50 cm
Šířka [cm]: 4 - 10 cm
Náročnost pěstování: náročnější
Požadavky na osvětlení: vyšší
Rychlost růstu: středně rychlá
Optimální teplota: běžná (22-28°C)
Požadavky na CO2: střední, doporučil bych přidávat CO2
Emerzní pěstování: je možné
Jak množit: řízkováním
Typ rostliny: stonkovka (olistěná lodyha)
Umístění v akváriu: střední část akvária, zadní část akvária
Rozšíření: Severní Amerika
Proserpinaca palustris - trojluška
Proserpinaca palustris působí velmi dekorativně ve větších trsech.
Proserpinaca palustris - Mermaid weed - trojluška
Proserpinaca palustris při nižším množství dusíku červená, zelená při větším množství.
Proserpinaca palustris akvarijni rostlina
Proserpinaca palustris - pohled z vrchu na velmi zajímavé listy.
Proserpinaca palustris - trojluška bahenní
Detail Proserpinaca palustris.
Trojluška bahenní - Proserpinaca palustris - herbar